EVIDENTIRANI PROBLEMI I MANJKAVOSTI U OBLASTI FINANSIRANJA POLITIČKIH STRANAKA U BiH

Pravni okvir u oblasti finansiranja političkih stranaka u BiH

Finansijsko poslovanje političkih stranaka u BiH

Prihodi
Rashodi
Ostalo

Izvještavanje o finansijskom poslovanju političkih stranaka u BiH

Kontrola finansijskog poslovanja političkih stranaka u BiH