PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE OBLASTI FINANSIRANJA POLITIČKIH STRANAKA U BiH

1

Pokrenuti reviziju pravnog okvira u oblasti finansiranja političkih stranaka u BiH i dati preporuke za unapređenja.

2

Povećati novčane kazne za političke stranke, odgovorna lica političkih stranaka i prekršioce za koje se utvrdi da su kršili odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka u BiH, Izbornog zakona BiH, drugih zakona i/ili provedbene akte CIK BiH (npr. minimalna kazna 100.000 KM).

3

Uvesti sankciju privremene zabrane finansiranja političke stranke iz budžeta ukoliko se utvrde nepravilnosti u njenom finansijskom poslovanju i izvještavanju.

4

Povećati „izvjesnost kažnjavanja“ kroz nezavisan rad institucija u skladu sa zakonom i u cilju prevencije nezakonitosti u oblasti finansiranja političkih stranaka.

5

Spriječiti zloupotrebu javnih resursa u predizborne svrhe i svrhe izborne kampanje kroz zakonsko regulisanje ovog pitanja.

6

U potpunosti i bez odlaganja implementirati preporuke GRECO-a koje se odnose na oblast finansiranja političkih stranaka u BiH.

7

Uvesti obavezu evidentiranja svih prihoda političkih stranaka pa i onih najmanje vrijednosti.

8

Ukinuti mogućnost priloga u gotovini i poštivati obaveze poslovanja preko jednog transakcijskog računa u banci.

9

Uvesti obavezu detaljnog prikaza rashoda u finansijskim izvještajima po novoj jednostavnijoj klasifikaciji rashoda kako bi građani blagovremeno imali uvid na šta političke stranke troše javni novac kojim se u najvećoj mjeri finansiraju.

10

Povećati transparentnost političkih stranaka u oblasti finansijskog poslovanja kroz javnu i proaktivnu objavu finansijskih pokazatelja i finansijskih izvještaja, a u skladu sa standardima otvorenosti podataka u izborima.

11

Unaprijediti sistem kontrole finansijskog poslovanja političkih stranaka kako u izbornoj tako i neizbornoj godini kroz jačanje ljudskih i tehničkih kapaciteta Službe za reviziju CIK-a, kao i uključivanjem drugih institucija koje kontrolišu finansijsko poslovanje pravnih lica ili nadležnost za reviziju finansiranja političkih stranaka prenijeti na institucije državne revizije.

12

Pokrenuti inicijativu o donošenju državnog zakona o političkim organizacijama.