METODOOGIJA

Analiza transparentnosti finansiranja političkih stranaka u Bosni i Hercegovini sastoji se od tri analize i to:

Za potrebe izrade svih analiza i istraživanja biće obuhvaćene sve političke stranke koje su osvojile mandate na posljednjim Lokalnim izborima 2016. godine i Opštim izborima 2018. godine u entitetskim i/ili državnom parlamentu. U slučaju da su politički subjekti koji su nastupali kroz koalicije političkih stranaka osvojile mandate, u obzir će biti uzete samo one političke stranke unutar koalicija koje su osvojile mandat(e), a što će biti utvrđeno na osnovu imena zastupnika/ca i poslanika/ca i njihove pripadnosti određenoj političkoj stranci unutar koalicione kandidatske liste po proglašavanju rezultata Lokalnih izbora 2016. godine i Opštih izbora 2018. godine. U tom smislu Analiza postizbornih finansijskih izvještaja za 2016. godinu će obuhvatiti 16 političkih subjekata, dok će Analiza postizbornih finansijskih izvještaja za 2018. godinu obuhvatiti 19 političkih subjekata.

U svrhu izrade pomenutih analiza korišteni su primarni izvori informacija koji se ogledaju u dostavljanju upitnika političkim strankama na odgovor, a čiji odgovori su analizirani i predstavljeni u samoj analizi. Nadalje, u svrhu istraživanja korišteni su i sekundarni izvori informacija, a to su postizborni finansijski izvještaji objavljeni na službenoj stranici Centralne izborne komisije BiH, a rezultati istraživanja predstavljeni su u analizama postizbornih finansijskih izvještaja za 2016. i 2018. godinu.

Ova aktivnost realizovana je uz podršku Nacionalnog demokratskog instituta (NDI)

kroz program koji finansira Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED)