SAŽETAK

Finansiranje političkih stranaka jedna je od najslabije uređenih i regulisanih oblasti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini (BiH). Zakoni i propisi koji regulišu oblast finansiranja političkih stranaka su zastarjeli, nedorečeni, nedovoljnog opsega, propisiju izrazito niske sankcije koje su stimulirajuće za moguće prekršioce i krše se u praksi bez adekvatnih posljedica po prekršioce. Pojedini segmenti koji se oslanjaju na temu finansiranja političkih stranaka nisu regulisani pravnim okvirom, kao što je zloupotreba javnih sredstava u stranačke svrhe ili regulisanje rada povezanih pravnih lica u djelimičnom ili potpunom vlasništvu političkih stranaka ili visoko rangiranih dužnosnika stranaka.

BiH na zadovoljavajući način ili nikako nije ispunila većinu preporuka Grupe država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope (GRECO) koje se odnose na segment finansiranja političkih stranaka. U sklopu trećeg kruga evaluacije na temu „Finansiranje političkih stranaka“, GRECO je dao ukupno 9 preporuka vlastima BiH koje se odnose na unapređenje segmenta finansiranja političkih stranaka – na zadovoljavajući način implementirana je svega 1 preporuka, 5 je djelimično implementirano, a 3 nisu implementirane.

Niz je evidentiranih, nerijetko u praksi dokazanaih, problema i manjkavosti pravnog okvira u sadržajnom i tehničkom smislu i kod finansijskog poslovanja političkih stranaka (evidentiranje i izvještavanje o prihodima, rashodima, dugovanjima i sl), izvještavanja o finansijskom poslovanju (nedovoljna transparenstnost, kršenje rokova za izvještavanje i sl), te kontroli finansijskog poslovanja (manjak kapaciteta, nedostatak koordinacije, neblagovremena kontrola, neizricanje sankcija usljed koruptivnog političkog uticaja i sl). (navedeno u nastavku ovog Sažetka)

Sve navedeno upućuje na neophodnost unapređenja zakonske regulative u oblasti finansiranja političkih stranaka, što je svakako neodvojiv segment unapređenja cjelokupnog izbornog procesa za čim BiH žudi a građani željno isčekuju godinama.

Ključni nalazi „Analize postizbornih finansijskih izvještaja političkih stranaka o izbornoj kampanji za Opšte izbore 2018. godine“ su sljedeći:

Sve političke stranke

Parlamentarne političke stranke u ciljanom uzorku (19)